Portal Otok Pag

Propala planirana nagodba Općine Kolan i Komunalnog društva Pag; Kolan mora isplatiti cijeli iznos s kamatama!

Iako smo nakon objave informacije kako Općina Kolan zbog jednostranog raskida ugovora s paškim Komunalnim društvom mora platiti odštetu u visini od 3.109.160,69 kuna te dodatno troškove sudske parnice koji iznose 432.937,50 kuna, neslužbeno doznali kako Općinsko Vijeće Kolana i načelnik Marin Pernjak u planu imaju pregovore oko oprosta kamata na iznos glavnice, prema svemu sudeći, točnije, prema stavu Komunalnog društva Pag – ovo im neće poći za rukom.

Naime, iz razgovora sa zakonskim zastupnikom paške tvrtke, Zajedničkog odvjetničkog ureda Boris Grgurić i Hrvoje Bićanić iz Ogulina, ne postoje zakonske osnove prema kojima bi Komunalno društvo Pag oprostilo kamate, te tako barem malo umanjilo udar na općinski proračun Kolana.

– U pogledu navoda mogućeg oprosta zakonskih zateznih kamata na navedene iznose navodimo kako Komunalno društvo Pag d.o.o. nema zakonske mogućnosti opraštati kamate na navedene tražbine jer se radi o novcu Društva te ne postoji niti jedan opravdan razlog za takvom odlukom. Komunalno društvo Pag d.o.o. svjesno je tereta za tuženu stranu, no svakako ukazujemo kako će se poduzimati radnje koje su u interesu Društva, što znači da će se tražbina naplatiti u onom iznosu kako je određeno pravomoćnom presudom, navode za naš portal iz spomenutog odvjetničkog ureda.

Čitajući između redova, stoji, dakle, ako Općina Kolan u skorom roku ne podmiri presuđene obveze s pripadajućim kamatama prema Komunalnom društvu Pag, isto će, slijedi, ovršiti račun Općine. Ne bude li u trenutku ovršenja na računu iznos u cijelosti, Općina Kolan postat će tako još jedna općina na otoku koja je zapala u financijske probleme te posluje s blokadom računa. Straha za općinske dužnosnike, teoretski, ne bi trebalo biti jer će isti plaću dobivati preko zaštićenog računa koji će ova samouprava otvoriti po eventualnoj blokadi računa, no što će isto,eventualno, značiti za cijeli niz kapitalnih projekata koji su planirani ili se trenutno izvršavaju – ostaje za vidjeti.

Facebook komentari

komentara