Portal Otok Pag

Grad Novalja raspisao javni natječaj za poštanske usluge

Putem javnog natječaja Grad Novalja traži vršitelja poštanskih usluga u naredne dvije godine.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti pozivaju se da posjete Internet stranicu Grada gdje su objavljeni nacrt Dokumentacije o nabavi, tehnički opisi i troškovnik za predmetni postupak.

Kako je naručitelj prije samog pokretanja spomenute javne nabave obavezan prethodno se savjetovati sa gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana, zainteresirane se poziva da sve prijedloge ili primjedbe na uvjete i kriterije za izvršenje ugovora dostave do najkasnije 2. siječnja 2018. godine na e-mail adresu: komunalna.infrastruktura@novalja.hr.

Facebook komentari

komentara