Portal Otok Pag

Grad Novalja raspisao Natječaj za zakup gradskih javnih površina

Grad Novalja raspisao je Natječaj za davanje u zakup gradskih površina na području Novalje i to u svrhu postavljanja zabavnih aparata odnosno igračaka za djecu u vrijeme trajanja turističke sezone. Točnije, od 1. lipnja do 15 rujna i to za razdoblje od 2018. do 2020. godine, no zakupac se može takmičiti za prostore u trajanju od jedne do četiri godine.

Natječajem su obuhvaćeni prostori na Obali kneza Domagoja te u Gajcu a sve prema shemi koju donosimo niže u članku.

Svoje ponude možete uputiti na adresu Grada Novalja do 20. ožujka dok će javno otvaranje ponuda biti 23. ožujka.

Za sudjelovanje u natječaju potrebno je uplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 2.000,00 kuna. Ako ponuđač ne dobije lokaciju na natječaju, cjelokupan iznos jamstva se vraća. Jamstvo za ozbiljnost ponude uplaćuje se na žiro Grada.

Više detalja o ovom Natječaju dostupno je na stranicama Grada.

Facebook komentari

komentara