Portal Otok Pag

Donosimo zbirnu listu kandidacijskih lista za izbore članova Vijeća mjesnih odbora Grada Paga

Gradsko vijeće Grada Paga na sjednici održanoj dana 01. ožujka donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Paga, i to za Mjesne odbore Miškovići, Dinjiška, Vlašići, Pag i Šimuni.

Za dan izbora određena je nedjelja 6. svibnja.

Birači Grada Paga mogu podnositi zahtjeve u upis, dopunu ili ispravak u registru birača najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora.

Donosimo i popis mjesnih odbora;

 • mjesni odbor Pag za naselja Pag sa Sv. Marijom, Sv. Markom, Sv. Duhom i Dubravom), Košljun (s Probojem), Gorica i Bošana,
 • mjesni odbor Šimuni za naselja Šimuni sa Selcem,
 • mjesni odbor Dinjiška za naselja Dinjiška, Stara Vasa i Vrčići,
 • mjesni odbor Vlašići za naselja Vlašići i Smokvica,
 • mjesni odbor Miškovići za područje naselja Miškovići.

Evo i popisa kandidacijskih lista za koje možete glasovati;

 1. MJESNI ODBOR PAG
  • SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE-SDP
  • NOSITELJ LISTE: DUŠAN HERENDA
 2. MJESNI ODBOR ŠIMUNI   
  • KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA-NEZAVISNA LISTA ŠIMUNI
  • NOSITELJ LISTE : JOSIP FABIJANIĆ
 3. MJESNI ODBOR  VLAŠIĆI
  • HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA  – HDZ
  • NOSITELJ LISTE: SLAVKO ŽUNIĆ
 4. MJESNI ODBOR MIŠKOVIĆI
  • HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA  – HDZ
  • NOSITELJ LISTE: ANDRIJAN MIOČIĆ

Facebook komentari

komentara