Portal Otok Pag
Matija Lipar/ZARAPIX

Fabijanić u oba mandata za višemilijunski iznos oštetio gradski Proračun, a sve će platiti – građani!

Županijsko državno odvjetništvo 2016. podnijelo tužbu Trgovačkom sudu u Zadru protiv Grada Paga. Razlog je zemljište za koje se u tužbi navodi da je u vlasništvu države.  Država je paškoj vlasti nudila mirno rješenje spora, što su oni odbili. ŽDO u Zadru je navelo dokaze da je riječ o zemljištu u vlasništvu RH pa u tužbi Trgovačkom sudu te su 2016 naveli:

Tužiteljica je vlasnik nekretnine oznake kbr. 8389/407 k.o. Pag u naravi pašnjak Košljun površine 19.166 m2, za cijelo, a na teret koje nekretnine, kao poslužnom dobru, je upisan temeljem diobenog sporazuma s trgovačkim društvom Raj d.o.o. od 3. prosinca 2009. Pravo služnosti na sjevernom, rubnom dijelu poslužne nekretnine koji dio ima površinu od 106 m2, a definiran je u geodetskoj situaciji od tvrtke Geocad d.o.o. iz Zadra i koja je sastavni dio navedenog sporazuma…, a koje se pravo služnosti sastoji od sljedećih ovlasti: javni put što uključuje pravo staze i pravo kolnika, pravo polaganja vodova, sve za korist tuženika, navodi se u tužbi kojoj se, kao dokaz, prilaže rješenje Općinskog suda u Pagu i diobeni sporazum od 3. prosinca 2009. godine.

Sada već bivši gradonačelnik Željko Maržić je rekao da je  2009. ta je čestica uknjižena u korist Grada Paga koji je pokrenuo uknjižbu u Zemljišno-knjižnom odjelu Općinskog suda u Pagu. Nakon toga česticu je Grad Pag putem natječaja prodao tvrtki Raj d.o.o talijanskih vlasnika.

No, zanimljiva činjenica je da je to zemljište prodao sadašnji gradonačelnik u svom prošlom mandatu, a od neslužbenih izvora doznajemo da je Grad Pag izgubio parnicu koja se broji u milijunima. Hoće li gradonačelnik odgovarati za milijunsku štetu koju će najzad platiti porezni obveznici?!

Facebook komentari

komentara