Portal Otok Pag
Foto: Matija Lipar

Grad Pag bira članove Savjeta mladih; Udruge i skupine, predložite ih!

Grad Pag raspisao je javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Paga.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Paga osnovano radi aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Paga.

U Savjet mladih Grada Paga mogu biti birane osobe s prebivalištem na području Grada Paga u dobi od 15 do navršenih 30 godina života, a biraju se na rok od tri godine.

Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Grada Paga imaju udruge koje su sukladno statutu i djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih od najmanje 20 mladih.

Rok za prijave je od 5. do 20. ožujka a šalju se pismeno na adresu Grada Paga uz napomenu “Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Paga”.

Više detalja o pozivu možete pročitati u ovom dokumentu.

Facebook komentari

komentara