Portal Otok Pag

Grad Pag oglasio natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja pokretnih naprava

Želite li od Grada Paga zakupiti javnu površinu na području Stare solane i na njoj postaviti pokretnu napravu, sada je pravo vrijeme za to. Upravo je za to Grad i raspisao natječaj koji traje do 23. ožujka.

Vrijeme na koje se zakupnina odnosi je od 1.6. ove godine pa do 1.3.2022. godine, a visina zakupnine iznosi 320 tisuća kuna.

Ponuda može glasiti samo za sve lokacije zajedno, a osobe koje  imaju evidentirano dospjelo, a nepodmireno dugovanja prema Gradu Pagu po bilo kojoj osnovi, ne mogu biti sudionici u Natječaju.

Dodajmo ovome kako ponuda može glasiti samo za sve lokacije zajedno.

Sve detalje natječaja možete pročitati na ovoj poveznici.

Facebook komentari

komentara