Portal Otok Pag

Grad Pag poziva udruge, ustanove, vjerske zajednice i neprofitne organizacije da se jave za pola milijuna kuna

Grad Pag poziva sve udruge i druge organizacije civilnoga društva; zaklade, privatne ustanove, vjerske zajednice i druge neprofitne organizacije, da se prijave na javni natječaj za financiranje programa i projekta u okviru Programa javnih potreba u 2018. godini.

U Proračunu Grada Paga za 2018. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od  583.000,00  kuna.

Kroz Program javnih potreba podupiru se programi i projekti usmjereni na predškolski odgoj i naobrazbu, odgoj i obrazovanje,  kulturu, tehničku kulturu, sport,  socijalnu skrb, zdravstvo i ostali programi/projekti iz područja od interesa za opće dobro.

Rok za podnošenje programa i projekta po ovom Natječaju je 30 dana od dana objave natječaja, a počinje teći od 2. veljače.

Detalji natječaja dostupni su na ovoj poveznici.

Facebook komentari

komentara