Portal Otok Pag

Konstituiran Savjet mladih Grada Paga; Vode ga Lauro Portada i Lovre Fabijanić

Jučer je konstituiran Savjet mladih Grada Paga. Savjet  mladih je savjetodavno tijelo Grada Paga koje se osniva s ciljem aktivnog sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u svojoj lokalnoj zajednici. Savjet mladih Grada Paga broji 5 članova, koji se biraju na vrijeme od tri godine.

Za predsjednika Savjeta izabran je Lauro Portada, a za njegovog zamjenika Lovre Fabijanić. Sjednicu je vodio predsjednik Gradskog vijeća Grada Paga Domagoj Vičević.

Predsjednik je čestitao izabranima na njihovim dužnostima te zaželio da Savjet mladih i Gradsko vijeće Grada Paga ostvare kvalitetnu suradnju.

Čestitam kolegicama i kolegama na izboru u Savjet mladih Grada Paga. Uvjeren sam da ovaj sastav Savjeta čine izvanredni pojedinci koji će uvelike doprinijeti razvoju životnih uvjeta mladih u gradu Pagu i okolnim mjestima. U naredne tri godine napravit ćemo niz projekata od velike važnosti za poboljšanje položaja mladih u Gradu Pagu. Na prvoj sljedećoj sjednici Savjeta mladih Grada Paga usvojit će se Plan rada za 2018. godinu koji će biti upućen na razmatranje i izglasavanje Gradskom vijeću Grada Paga, rekao je predsjednik Savjeta mladih Lauro Portada.

Izražavam veliko zadovoljstvo zbog konstituiranja Savjeta mladih. Siguran sam da je ispred nas bolje vrijeme za mlade u gradu. Izabrani članovi čine vrlo kvalitetan tim ljudi koji su upućeni u probleme mladih i spremni su se suočiti s istima. Već smo raspravljali o početnim koracima ali detaljnije će biti sastavljeno i obrazloženo u Planu rada za 2018. godinu, izjavio je Lovre Fabijanić, zamjenik predsjednika Savjeta mladih Grada Paga.

Facebook komentari

komentara