Portal Otok Pag
Foto: Matija Lipar

Ostvarite svoj san, postanite komunalni redar Grada Paga i uživajte na gradskim jaslama

Ako imate srednju stručnu spremu (IV stupanj), najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu, vozačka dozvola B kategorije i položen državni stručni ispit – upravo vi odgovarate uvjetima koje je Grad Pag propisao za radno mjesto komunalnog redara.

Pored navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a u službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. spomenutog Zakona.

Iako su poznati po svojoj brzini i učinkovitosti, evidentno im je malo pripadnika u njihovim redovima pa im treba pojačanje. Smatrate li da ste to baš vi, na ovaj natječaj za posao na gradskim jaslama možete se javiti do 22. ožujka.

Facebook komentari

komentara