Portal Otok Pag

Ovaj petak u paškoj Osnovnoj školi radionica “Edukacija o korisnosti otpada”

U organizaciji udruge Volim Vlašići a u suradnji sa tvrtkom Eko d.o.o. za gospodarenje otpadom Zadarske županije održati će se radionica „Edukacija o korisnosti otpada“ u petak, 23. ožujka s početkom u 13 sati u OŠ J. Dalmatinac u Pagu.

Učenici od 1-4 razreda OŠ Juraj Dalmatinac, njih ukupno 116 će kroz zgode i nezgode g. Otpadića, maskote napravljene od recikliranih materijala, naučiti u koji spremnik odložiti koru od banane, novine, staklo i plastiku, a pripremljena je i prigodna pjesmica. Na ovaj se način djeca uče raspoznavati čemu služe smeđi, žuti, plavi i zeleni spremnik te kako i sami kući mogu iskoristiti ono što bi inače odbacili da naprave neku novu stvar. Radionicu vodi Mirta Matić, stručna suradnica za promidžbu, edukaciju i arhiv u tvrtki Eko d.o.o. za gospodarenje otpadom Zadarske županije.

Otpad nije smeće, već sirovina koju je potrebno selektivno prikupljati, obrađivati, reciklirati te vratiti u upotrebu. Time se smanjuje količina otpada i čuvaju priroda i okoliš. Međutim, da bi se uspostavio održiv kružni sustav gospodarenja otpadom potrebna je promjena svijesti i ponašanja građana naviklih na odlaganje svog otpada u jednu kantu. A da bi se to postiglo te se građane potaknulo na odgovorno ponašanje s otpadom, potrebno je krenuti od najmanjih nogu, jer su upravo djeca ta koja, ako im se pristupi na pravi način, najbrže i najučinkovitije usvajaju poželjne navike, a stečeno znanje kasnije prenose na svoje roditelje, bake i djedove, braću i sestre i ostale prijatelje, poručila je Ljiljana Jurjević, voditeljica Odjela za odnose s javnošću, edukaciju i arhiv tvrtke Eko d.o.o.

Ova radionica je nastavak uspješne suradnje sa OŠ Juraj Dalmatinac i provođenja aktivnosti udruge Volim Vlašići na temu recikliranja i zaštite okoliša. Prošlu godinu u travnju i svibnju smo u područnim školama u Vlašićima i Dinjiškoj održali 2 radionice recikliranja gdje smo učenike upoznali sa osnovama recikliranja i razvrstavanja otpada te smo svakoj školi u sklopu projekta nabavili kante za odvajanje otpada: plastiku, papir i staklo. Projekt “Zelena škola – Reciklirajmo zajedno” financirao je Grad Pag. Također, u listopadu prošle godine smo u Vlašićima sa istim školama održali Školu u prirodi i predavanje “Ljepota malih močvarnih staništa”. Učenici i učiteljica OŠ J. Dalmatinac, područne škole u Vlašićima svake godine sudjeluju u našim ekološkim akcijama od uređenja okoliša oko škole te Plavim i Zelenim čistkama na raznim lokacijama u mjestu. Edukacijom, podizanjem svijesti i stvaranjem zdravih navika kod djece možemo doprinijeti očuvanju prirode i zaštite okoliša. Ovim putem zahvaljujemo ravnateljici OŠ J. Dalmatinac, učiteljicama  i učenicima područnih škola na podršci i suradnji, izjavila je Ana Žunić, predsjednica udruge Volim Vlašići.

Facebook komentari

komentara