Portal Otok Pag

Po novoj indeksaciji Kolan, Povljana i Pag iznadprosječno razvijene lokalne samouprave

Prema novoj podjeli lokalnih samouprava na one nerazvijene i visoko razvijene čak tri mjesta na otoku Pagu spadaju u visoko razvijena.

Tako su Kolan, Povljana i Pag, redom, najrazvijenija mjesta ne samo na Otoku, već i u cijeloj Zadarskoj županiji.

Povljana se tako smjestila u drugu skupinu iznadprosječno razvijenih samouprava, dok je Pag u trećoj.

U posljednjoj skupini najrazvijenijih općina i gradova gdje su se mahom smjestila veća turistička središta i gradovi našao se i Kolan.

Ta indeksacija, naravno, nije realna, jer ne uzima u obzir realno stanje na terenu. Očekujemo da će se stvar popraviti donošenjem novog Zakona o otocima ove godine, koji predviđa posebnu kategorizaciju za otoke i njezinu implementaciju u druge zakone i pravilnike, pa tako i ovaj, najavljuje predsjednik Otočnog sabora Denis Barić za medije.

Dodajmo ovome kako je Zadarska županija smještena u drugoj iznadprosječno razvijenoj skupini, dok su najrazvijenije Dubrovačko-neretvanska, Grad Zagreb, Istarska, Primorsko-goranska i Zagrebačka županija.

Dodajmo za kraj kako se indeks razvijenosti izračunava se na temelju stope nezaposlenosti, dohotka po stanovniku, proračunskih prihoda po stanovniku, općega kretanja stanovništva, stope obrazovanosti i indeksa starenja.

Facebook komentari

komentara