Portal Otok Pag

Povjerenik za informiranje transparentnost Grada Paga ocijenio – trojkom!

U svom analitičkom izvješću o praćenju provedbe zakona o pravu na pristup informacijama, pod nazivom “Transparentnost i otvorenost u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi: Zadarska županija”, Grad Pag kao lokalna samouprava ocijenjena je ocjenom – tri.

Ono što je najviše zasmetalo ovom tijelu koje prati provedbu stavki ovog zakona je to što nedostaju prijedlog proračuna za 2017. i proračunski vodič za građane.

Definiranu proceduru prijave za prisustvovanje na sjednicama, određen broj sudionika i vođenje računa o redoslijedu njihove prijave na svojim su internetskim stranicama objavile samo tri jedinice lokalne samouprave – njih svega osam posto među kojima je uz Grad Pag i Općina Gračac i Starigrad.

Pohvale je Grad dobio i kod financijske transparentnosti, koji na svojim mrežnim stranicama ima izdvojenu rubriku “E-usluge”.

Zbog svega navedenog, Grad Pag zaradio je ocjenu – tri.

 

Facebook komentari

komentara