Portal Otok Pag
Matija Lipar/ZARAPIX

Prostorni plan Paga usklađuje se sa Zakonom o prostornom uređenju

Vijećnici Grada Paga donijeli su odluke o izradi šest urbanističkih planova uređenja na gradskom području. Izrađivat će se planovi za naselja Miškovići 1, Miškovići, Blato, Prosika – Golija, Bašaca i Vodice.

Razlozi donošenja ovih odluka je ostvarivanje pravne osnove za rekonstrukciju i gradnju te uređenje građevinskog područja djela naselja, osobito u planiranju prometnih površina.

Također je donesena odluka o izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja Grada Paga radi potrebe usklađena sa Zakonom o prostornom uređenju, korekcije odredbi za provođenje u smislu korekcije uvjeta za građenje u građevinskom području naselja i u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja.

Facebook komentari

komentara