Portal Otok Pag
Foto: Matija Lipar

Za javnu rasvjetu u 2017. godini potrošeno 1,1 milijun kuna

Održavanje komunalne infrastrukture u prošloj godini Grad Pag financirao je s 3,3 milijuna kuna.

Najviše novca potrošeno je za javnu rasvjetu 1.112.000 kuna, a svega dvije tisuće kuna manje za održavanje javnih površina. Najmanje novca se troši za održavanje oborinskih kanala, ukupno 20.000 kuna.

Preostali dio novca potrošen je za održavanje nerazvrstanih cesta (777 tisuća kuna) i održavanje parkova i zelenih površina (488 tisuća kuna).

Održavanje komunalne infrastrukture najvećim djelom se financira iz komunalne naknade s 2,5 milijuna kuna. Od boravišne pristojbe uprihodovano je 2,49 milijuna kuna.

Facebook komentari

komentara